Integritetspolicy

Datasekretess är mycket viktigt för Destiny Städ AB och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. 

1. Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?
Destiny Städ AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 
1.1 Vilka uppgifter samlar och sparar Destiny Städ AB ?
Vi samlar in de personuppgifter som krävs för verksamheten för att tillhandahålla våra tjänster. Det kan till exempel vara: namn, adress, telefonnummer, mailadress och personnummer för ansökan om rutavdrag samt uppgifter om dig eller din bostad som du väljer att lämna för att det har relevans för tjänsten vi levererar. Vi samlar även in namn, telefonnummer och mailadress till inflyttande i en bostad där vi flyttstädar om beställaren av tjänsten lämnar dessa uppgifter till oss. Dessa uppgifter används för att informera inflyttande om att Destiny Städ ansvarar för städningen och att de kan kontakta oss om de inte är nöjda med städningen när de flyttar in. Den inflyttande i bostaden har samma rättigheter som beställaren av tjänsten att begränsa Destiny Städs bearbetning av personuppgifter enligt samtliga punkter under "2. Vilka är dina rättigheter?". Den person eller organisation som lämnar ut uppgifterna till Destiny Städ ansvarar då för att införskaffa samtycke. Vi ber om samtycke för fortsatt kontakt med inflyttande vid den första kontakten. 


Destiny Städ AB sparar alla personuppgifter som krävs enligt lag för till exempel, bokföring och redovisning till skatteverket. 

Destiny Städ AB sparar kunders uppgifter rimlig tid efter att uppdraget har utförts för att kunna hantera reklamationer, skador, fakturafrågor, marknadsföring och dylikt. 

Destiny Städ AB lämnar i vissa fall ut personuppgifter till underleverantörer, underentreprenörer eller samarbetspartners. Vi lämnar bara ut de uppgifter som behövs för verksamheten för att kunna leverera våra tjänster till dig. Vi tillåter inte att tredje part använder personuppgifter för andra ändamål än de som definierats av oss på Destiny Städ. 

Vi på Destiny Städ AB säljer aldrig dina uppgifter till någon. 

1.2 Direktmarknadsföring
Vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla direktmarknadsföring. Vi använder dina personuppgifter för att skicka relevanta, förmånliga erbjudanden till dig via mail, telefon, sms eller utskick. Vi ber om ditt samtycke för behandlig av personuppgifter för direktmarknadsföring när du beställer en tjänst hos oss på vår hemsida, via telefon, mail eller sms. Vi ber även om samtycke när du anmäler intresse för någon av våra tjänster via vår hemsida. Du godkänner detta i samband med att du godkänner våran integritetspolicy. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke för behandling av personuppgifter i direktreklam genom att avregistrera dig via länken i mailen eller genom att kontakta oss på info@destinystad.se.
 
1.3 Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:
Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick
Kontakta oss via e-post eller post

1.4 Hur samlar Destiny Städ AB in personuppgifter:
Vi samlar in personuppgifter i samband med att du köper en tjänst eller produkt av oss muntligt eller skriftligt. Vi samlar även in uppgifter då du kontaktar oss eller anmäler intresse för våra tjänster eller produkter i olika kanaler. Vi får även personuppgifter från samarbetspartners eller befintliga kunder. Den person eller organisation som lämnar ut uppgifterna till oss ansvarar då för att införskaffa samtycke från dig. 

1.5 Cookies och remarketing
Vi använder cookies för att du ska få relevant information och service. Du kan välja att acceptera eller inte acceptera cookies. För att stänga av eller radera cookies kan du använda verktygen i din webbläsare. Hur du går tillväga beskrivs i din webbläsarens hjälpavsnitt. Vill du veta mer om cookies och vad du kan göra som användare så finns mer information på Post- och telestyrelsen www.pts.se. 

1.6 Analys av data
Vi lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet och för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats. Vi använder även webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov för att kunna leverera relevanta erbjudanden till besökare och tidigare besökare av webbplatsen eller Destiny städs sociala medier. 

Destiny städ använder sig av amerikanska Google Analytics för analys av webbstatistik. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram.

2. Vilka är dina rättigheter?

2.1 Rätt till tillgång:  
Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta oss, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

2.2 Rätt till dataportabilitet: 
Du har rätt att be oss flytta dina personuppgifter till annan part.

2.3 Rätt till rättelse:  
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

2.4 Rätt till radering eller begränsning:
Du har i vissa fall rätt att begränsa behandling av dina personuppgifter vilket betyder att dina personuppgifter markeras så att dessa i framtiden endast får användas för vissa avgränsade syften. 

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av oss med undantag av följande situationer:

du har ett pågående ärende/utredning med kundservice

du har en pågående order/bokning
om du har ett befintligt abonnemang hos Destiny Städ AB
du har en obetald skuld hos oss, oberoende av betalningsmetod
du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fem åren
din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
om du har beställt en tjänst så sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte
För att vi inte ska radera eller begränsa fel persons uppgifter krävs att begäran om radering ska göras skriftligt med undertecknad kopia av giltig ID-handling.

2.6 Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 
Om du anser att Destiny Städ behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

2.7 Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte. 

3. Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:
Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick
Kontakta oss via e-post eller post

—————————————
DestinyStäd AB
Vårdsätravägen 1 E lgh 1201
756 44  Uppsala
Sweden

Telefon: 070-0286198
Mailadress: info@destinystad.se

DestinySTÄD AB
Organisationsnr: 559166-6887